Slachtofferrecht

Sinds enkele jaren heeft u als slachtoffer van een strafbaar feit ook recht op de bijstand van een gespecialiseerd slachtofferadvocaat. De slachtofferadvocaat adviseert en informeert u over uw rechten en over de procedure, maar staat u in het gehele strafproces ook bij. Zo gaat de slachtofferadvocaat met u mee naar de zitting en kan voor u een verzoek tot schadevergoeding worden ingediend. Er komt als slachtoffer veel op u af en de slachtofferadvocaat kan veel van dit contact overnemen zodat u tot rust kan komen en zich kan richten op uw herstel.

Het komt regelmatig voor dat u aangifte doet maar vervolgens niks meer hoort of dat u een brief van de politie of het Openbaar Ministerie ontvangt dat de verdachte niet vervolgt wordt. In die gevallen kan Ten Tuijnte Advocatuur u helpen om ervoor te zorgen dat er toch een rechter naar de zaak kijkt en zo te proberen dat de verdachte alsnog vervolgd wordt.

Bijstand van een slachtofferadvocaat is in veel gevallen geheel kosteloos.