Strafrecht

Het algemeen (commuun) strafrecht bestaat met name uit het Wetboek van Strafrecht, maar ook enkele bijzondere wetten zoals de Opiumwet en de Wegenverkeerswet. Hierbij gaat het onder andere over zedenfeiten zoals aanranding en verkrachting, maar bijvoorbeeld ook het bezit van illegale pornografische media. Verder kan het gaan om mishandelingen en openlijk geweld en levensdelicten of vermogensfeiten zoals diefstallen en inbraken. De Opiumwet ziet op verdenking met hard- en softdrugs zoals het bezit, productie of de handel daarin. Het begaan van gevaarlijke verkeersovertredingen of het rijden onder invloed van alcohol en drugs is strafbaar gesteld in de Wegenverkeerswet. Op grond van de Wegenverkeerswet kan de politie in specifieke gevallen ook uw rijbewijs afpakken.

Indien u een uitnodiging ontvangt om te verschijnen op het politiebureau voor een verhoor, een OM-zitting of dagvaarding om voor de rechter te verschijnen is het belangrijk om advies en bijstand van een gespecialiseerd strafrechtadvocaat te krijgen. Ten Tuijnte Advocatuur zorgt ervoor dat uw rechten niet worden geschaad en informeert u ook over de verschillende mogelijkheden, kansen en risico’s in de strafzaak. Het is belangrijk om ervan bewust te zijn dat een enkel verkeerd woordje al kan leiden tot een veroordeling. Een eenmaal afgegeven verklaringen kan niet meer worden ingetrokken. Neem voor uw verhoor of zitting, dus contact op met Ten Tuijnte Advocatuur. Uw belang staat daarbij centraal.

In het geval van een doorzoeking of inbeslagname van goederen zoals geld, telefoons of een auto kan Ten Tuijnte Advocatuur u helpen om uw goederen proberen terug te krijgen. Ook wanneer uw rijbewijs is ingenomen adviseert en procedeert een Ten Tuijnte Advocatuur voor u. In gevallen dat u een VOG wordt geweigerd staat Ten Tuijnte Advocatuur u ook bij.

Neem vooral contact op om de mogelijkheden tot advies, hulp en bijstand te bespreken.