Tarieven

De kosten van een strafrechtadvocaat lijken vaak hoog en zijn op het eerste gezicht moeilijk te doorgronden. Maar gelukkig kan één telefoontje al meer duidelijkheid bieden.

De bijstand van een gespecialiseerd strafrechtadvocaat is van groot belang. Niet alleen voor de vraag of u veroordeeld wordt, maar ook omdat een veroordeling grote financiële gevolgen kan hebben.

Zo kan u een forse straf krijgen waardoor u de gevangenis in moet en niet kan werken en waardoor u uw inkomen kwijtraakt. Ook het kwijtraken van een rijbewijs kan leiden tot verlies van werk en inkomen. Verder kan een veroordeling er ook toe leiden dat u geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (meer) krijgt.

In het geval van een veroordeling wil het Openbaar Ministerie in veel gevallen ook geld of andere dure goederen van u afpakken. Daarnaast moet een veroordeelde in veel gevallen ook een schadevergoeding betalen aan benadeelde partijen zoals slachtoffers en nabestaanden.

Als verdachte vervolgd worden voor een strafbaar feit kan dus ook leiden tot grote financiële gevolgen. Het inschakelen van een gespecialiseerd strafrechtadvocaat loont dus.

Gefinancierde rechtsbijstand (pro-deo)
In veel gevallen komt u wanneer u strafrechtelijk wordt vervolgd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, ook wel de pro-deo, genoemd.

Ten Tuijnte Advocatuur bespreekt met u altijd de mogelijkheid van een zogeheten toevoeging gefinancierde rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand. Of u in aanmerking komt voor een toevoeging is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen en/of vermogen. De Raad voor Rechtsbijstand legt in sommige gevallen een eigen bijdrage op. Indien u gedetineerd, minderjarig of slachtoffer bent is deze eigen bijdrage meestal niet van toepassing.

Ten Tuijnte Advocaat heeft met de Raad voor Rechtsbijstand een high-trust overeenkomst. Hiermee spreken beide partijen vertrouwen in elkaar uit. Over het algemeen is het dan binnen een aantal dagen ook duidelijk of u in aanmerking komt voor een toevoeging gefinancierde rechtsbijstand.

Meer informatie over de mogelijkheden voor het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: https://www.rechtsbijstand.nl/. Ten Tuijnte Advocatuur kan u hier ook over informeren en aan u uitleggen.

Betalende basis
Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan moet u de kosten voor uw advocaat zelf betalen.

Ten Tuijnte Advocatuur bespreekt alle financiële afspraken van tevoren met u en er wordt voor gezorgd dat u niet voor verrassingen komt te staan. U kan worden bijgestaan op basis van een vast uurtarief, maar in veel gevallen kan er ook een vaste prijs worden afgesproken. Betalen in termijnen is vaak ook mogelijk.

In het geval dat het Openbaar Ministerie uiteindelijk besluit om u niet te vervolgen of wanneer de rechter u vrij heeft gesproken, dan worden alle kosten verhaald op justitie en krijgt u dus (bijna) alles terug.